Kastamonu Belediyesi başkan yardımcısı vekilinin meclis yerine işçi kadrosundan seçildiği ortaya çıktı

Ege Vural Hükümdar

Sayıştay’ın 2022 raporuna göre, Kastamonu Belediyesi’nde belediye meclisi içerisinden seçilmesi gereken başkan yardımcılığı görevine kadrolu işçi getirildi.

Sayıştay’ın Kastamonu Belediyesi ile ilgili olarak hazırladığı 2022 raporuna göre Kastamonu Belediyesi Başkan Yardımcısı Vekili, belediye meclisinden seçilmesi gerekirken vekil olarak kadrolu belediye işçisi atandı. Sayıştay raporunda şu ifadeler yer aldı:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Vekalet Görevi ve Aylık Verilmesinin Şartları” başlıklı 86’nci maddesinde memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabileceği, bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekaletin asıl olduğu, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam- hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile açıktan vekil atanabileceği, yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebileceği hüküm altına alınmıştır. 

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, Kastamonu Belediyesinde belediye başkan yardımcılığı için, belediye başkanının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre meclis üyeleri arasından iki kişiyi görevlendirebileceği, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre ihdas edilen üç adet kadroya memurlar arasından atama yapabileceği, ayrıca belediye başkan yardımcılığı kadrosu için vekâleten görevlendirme yapılacaksa 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86’ncı maddesinin dikkate alınması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Yapılan incelemede Belediye Başkanı’nın Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre meclis üyeleri arasından bir kişiyi görevlendirdiği ayrıca belediye meclis üyesi olmayan ve belediyede işçi kadrosunda bulunan kişiyi de belediye başkan yardımcısı vekili olarak görevlendirdiği tespit edilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x